تندرستی

اتمام حجت مدیرعامل استقلال با سازمان لیگ درباره تبلیغات محیطی

به گزارش خبرگزاری اخبار ما ، پس از افشای قرارداد جدید واسطه باشگاه استقلال و تعیین میزان درآمد ناشی از تبلیغات زیست محیطی در بازی های خانگی ، رئیس باشگاه در مکاتبات با سازمان لیگ ، شرکت طرف قرارداد را معرفی و از سازمان تبلیغات اکولوژیکی با شرکت انجام دهد باشگاه استقلال در زمینه تبلیغات در بازیهای خانگی باشگاه همکاری کند.

در بخشی از نامه مصطفی آجورلو به حیدر بهاروند آمده است:

“ضمن رعایت حقوق باشگاه استقلال ، شایسته است که برگزارکنندگان مسابقه دستورات لازم را برای همکاری با واسطه این باشگاه ، شرکت ایده پروان تبلیغ در تولید آگهی های محیطی ارائه دهند.

بر این اساس ، باشگاه استقلال در فصل جدید از امتیازات تبلیغات محیطی در بازیهای خانگی خود استفاده خواهد کرد و این بستر را برای درآمدزایی برای سازمان لیگ ترک نمی کند. همچنین بر اساس قرارداد واسطه جدید باشگاه استقلال که 500 میلیارد تومان برآورد شده است ، 150 میلیارد تومان برای استفاده از بازی های خانگی اکولوژیکی اختصاص داده شده است که نشان دهنده افزایش چشمگیر و بی سابقه درآمد باشگاه ها در فصل جدید است و ممکن است یکی از رویدادهای بی سابقه در بی ، حوزه اقتصادی فوتبال کشور محسوب می شود.

اگرچه سهم باشگاه ها در زمینه تبلیغات در سراسر جهان در سال های اخیر بسیار اندک بوده و عملاً به نسبت ظرفیت موجود در این بخش درآمد قابل توجهی پرداخت نشده است ، اما رویکرد متفاوت باشگاه استقلال در تبلیغات محیطی ممکن است متفاوت باشد.

256 251

دکمه بازگشت به بالا