فرهنگی

انقلاب علوم انسانی با متاورس

آنچه از تمامی مقالات و یادداشت های مرتبط با این حوزه می توان نتیجه گرفت این است که در آستانه ادغام دنیای مجازی و واقعی هستیم و این را می توان تعریف ساده ای از این فناوری دانست، اما از آنجایی که در مراحل اولیه آن هستیم. در اجرا، نمی‌توان به یک تعریف واحد دست یافت که یک متاور است، اما با توجه به مفاهیم رایج در تمامی تعاریف و فرآیندهای این فناوری، می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی تغییر کرده و بازتعریف خواهند شد. .

با توجه به اینکه علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی ابزاری برای مشاهده، نقد و اصلاح فرهنگی در سطح بین‌المللی و داخلی هستند، مایلم توجه مردم را به این حوزه‌ها به موضوعاتی جلب کنم که مقدمه‌ای بر تعاریف جدید در آستانه فناوری است. دنیای جدیدی ایجاد خواهد کرد

با شکل گیری دنیای دگردیسی و پیدایش دنیایی جدید در خاک کهن، باید در حوزه های اخلاق مسخ، فلسفه مسخ، جامعه شناسی مسخ، فرهنگ مسخ و… کار کرد. می گویند متفکران عرصه علوم اجتماعی و فرهنگی به وظیفه ذاتی خود در قبال جامعه عمل می کنند و هر چه زودتر شمعی در دست این راه تاریک روشن کنند چرا که اکنون متاورز همان فیل مولانا در تاریک خانه است. .

همانطور که همه قبول دارند، در این اکوسیستم جدید، انسان می تواند به معنای واقعی کلمه خلق کند و به زندگی واقعی (طبق مفاهیم فعلی) در دنیایی که ساخته است ادامه دهد. این زندگی در فضایی نزدیک به فضای واقعیت را می توان با تعاریف جدید زندگی کاملاً واقعی در آینده دانست. بنابراین بدون شک دارای فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و… خواهند بود. آثار و این نمونه از عرفا که می گویند: المجاز قنطرة الحقیقه پلی مباح برای وصول به حق است، در دنیای تحول آفرین امروز کاملاً لمس می شود. همچنین با خلق شخصیت‌ها و مفاهیم آواتار جدید، انسان‌ها در این دنیا خود را به‌عنوان چهره‌های رادیکال معرفی می‌کنند و می‌توانند پوست‌ها و جنسیت‌های مختلفی را برای خود انتخاب کنند و با داشتن هویت‌های جدید، خانواده‌های جدیدی را در دنیای ماورایی و در کشورهای جدید تشکیل دهند. . این نوع زندگی مفاهیمی مانند مرزها، ملیت، خانواده، جنسیت، قومیت، شهروندی، تمدن و غیره را تغییر خواهد داد.

این حیات متعالی دوم که به موازات حیات اول واقعی انسان است، آثار و تعاریف جدیدی خواهد داشت. آیا این گذار از تبدیل زیستی به زندگی واقعی و بالعکس منحصر به فرد خواهد شد؟ آیا دو جهان موازی موثر باقی خواهند ماند؟

وقتی می توانید با یک سری آواتارهای دیگر خانواده های جدیدی در متاوری تشکیل دهید و در دنیای واقعی زندگی دیگری داشته باشید، معنای جدید خانواده چیست؟ دوگانه گرایی خانوادگی مجازی و واقعی چگونه تعریف می شود؟ آیا از نظر به دوگانگی دست خواهیم یافت؟

با توجه به اینکه خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی از نظر مفاهیم و اشکال تغییر خواهد کرد، تکلیف سایر نهادهای اجتماعی چیست و شکل و تعریف آنها در آینده چگونه خواهد بود؟

با توجه به اینکه در یک فراجهان می توان دیدگاه های شخصیتی متفاوتی را انتخاب کرد و یک مرد سفیدپوست در دنیای واقعی می تواند در آن دنیا سیاه پوست باشد و بالعکس، نژاد به چه معناست؟

مفاهیم جهانی شدن با توجه به ایجاد شهرهای جدید و مرزهای جدید و نوع گذار بین سرزمینی چگونه تغییر خواهد کرد؟ تعریف تمدن چه خواهد بود؟ و هزاران و هزاران سوال دیگر…

آنچه باید بگویم این است که برخی معتقدند فضای مجازی و متافیزیک برای انسان مانند توهم است. آیا آنها به واقعیت تبدیل نشده اند؟

همانطور که خواهیم دید، با ایجاد دنیایی جدید به موازات دنیای واقعیت، با همه تفاوت ها و شباهت های بین این دو جهان، بسیاری از مفاهیمی که سال ها متحرک و قطعی بوده اند، تغییر خواهند کرد، علوم انسانی از بین می روند و چرخه فکر باز خواهد گشت

در این راستا تلاش کرده ام تا توجه مردم سرزمین علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی و همچنین کسانی که در تلاش برای توسعه و درک این فناوری هستند را به عنوان چراغ راه این دنیای جدید و باطراوت جلب کنم. به من اجازه ده تا راه جدیدی از زندگی بگیرم، زیرا هر چه زودتر به این ورطه قدم بگذاری، گیج تر و جدی تر می شوی.

5757

دکمه بازگشت به بالا