اقتصادی

تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی، دو مطالبه کارگران

یک فعال حوزه کار تامین مسکن ارزان و امنیت شغلی را مهمترین دغدغه و مطالبه کارگران در هفته کارگر برشمرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و تسهیل حضور آنها در شوراها و مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر تاکید کرد.

ناصر چمنی در گفت وگو با اخبار ما با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید کشور اظهار کرد: مطالبات جامعه کارگری هر سال تکرار می‌شود و کمترین توقع و انتظار این است که این مطالبات انباشته و تکرار مکرات شنیده و به آنها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: سال گذشته جامعه کارگری در مراسم هفته کارگر یکی از اصلی ترین مطالبات خود را بحث امنیت شغلی بیان کرد و رئیس جمهوری نیز در این دیدار دستور پیگیری دادند. امسال هفته کارگر دیگری را شاهدیم و کارگران می خواهند بدانند که در راستای پیگیری امنیت شغلی و قراردادها چه اقداماتی صورت گرفته است.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: امسال کارگران نسبت به سال گذشته یک دغدغه دیگر هم در کنار امنیت شغلی داشتند و آن بحث معیشت است.

چمنی توجه به ایمنی کار و تامین مسکن ارزان را از دیگر دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و  درعین حال ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری را از جمله مطالبات کارگران عنوان کرد و گفت: وجود تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری در ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری بنگاه موثر است و باعث می‌شود مسایل و مشکلات کارگران رسیدگی و پیگیری شود. اگر تشکل‌های کارگری بدون هرگونه مداخله‌ای انتخاب شوند و به بیان مطالبات بپردازند به نفع کشور است و وزارت کار می‌تواند مسایل کارگران را جمع بندی و ساماندهی کند.

به گفته این فعال حوزه کار همچنان که در تعیین دستمزد به شکل سه جانبه عمل می‌شود و نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار می‌گیرد، باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری نیز به نحو شایسته استفاده و حضور آنها در شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم‌گیر را تسهیل کنیم.

انتهای پیام

تحریریه اخبار ما

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا