جامعه

تولد ۶۹ هزار نوزاد از مادران۱۰ تا ۱۹ساله در سال۱۴۰۰/بیشترین تولدها از مادران ۳۰ تا ۳۴سال

در سال گذشته یک میلیون و 106 هزار و 72 نوزاد در کشور به دنیا آمدند که در مقایسه با سال 1399 کاهش بسیار ناچیزی را نشان می دهد و به این ترتیب روند کاهش تعداد تولدها در ایران متوقف شده است.

به گزارش اخبار ما، بر اساس آمار رسمی موالید، یک هزار و 400 تشکل والدین، از مجموع متولدین سال گذشته، 571 هزار و 256 پسر و 534 هزار و 816 دختر، نسبت جنسیتی 106.8 را نشان می دهد. یعنی از هر 100 دختر متولد شده 106.8 پسر متولد می شود.

سال گذشته 69 هزار و 103 نوزاد از مادران رده سنی 10 تا 19 سال به دنیا آمدند که این گروه سنی پرخطر است، در حالی که 1474 نوزاد از مادران 10 تا 14 ساله متولد شدند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد تولد از مادران در گروه سنی 30 تا 34 سال با مجموع 301 هزار و 369 نوزاد رخ داده است. پس از آن، مادران در گروه سنی 25 تا 29 سال بودند که در مجموع 283 هزار و 241 نوزاد به دنیا آوردند.

مادران در گروه سنی 20 تا 24 سال نیز در مجموع 196402 نوزاد به دنیا آوردند.

مادران 40 تا 44 ساله در سال گذشته 47 میلیون و 598 هزار زایمان داشته اند که نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است.

در گروه سنی 45 تا 49 سال، سه هزار و 756 زن در سال گذشته صاحب فرزند شدند که نسبت به سال گذشته 12 درصد افزایش باروری در این گروه پرخطر داشته است. میزان تولد مادران در گروه سنی 50 تا 54 سال گذشته 255 فرزند بوده است.

بر اساس جداول آماری سازمان ثبت احوال، نرخ زاد و ولد در ماه های پایانی سال 1400 نسبت به ماه های پایانی سال 1399 در تمامی گروه های سنی شتاب گرفته است که به نظر می رسد متاثر از سیاست های تشویقی و سود اقتصادی برای اقشار ضعیف جامعه بوده است.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته 536 هزار و 109 نفر فوت کردند که از این تعداد 298 هزار و 528 نفر مرد و 237 هزار و 581 نفر زن بودند.

بر اساس داده های سازمان اولیا و مادران کشور، تفاوت آمار ولادت و فوت در سال گذشته 569 هزار و 963 نفر به جمعیت کشور اضافه شده و افزایش طبیعی 7 دهم درصد بوده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا