عمومی

خواستگاری یا سوداگری؟ – اخبار ما

داشتم با یکی از مراجعین مشورت می کردم که منشی دفتری با نام مشتریان به من نشان داد و اشاره کرد و گفت که مشتری بعدی می خواهد فوراً کارش را بپذیرم. دقایقی بعد پیرزنی پنجاه و صد ساله با سه دختر نوجوان وارد اتاق شد که وقتی عصبانی شد و شروع به گریه کرد حرفی نزد.دختر که از بقیه بچه ها بزرگتر بود در حالی که به مادرش آب و دستمال داد و به سخنان مادر ادامه داد و گفت:

آقای وکیل! من پسر عموی دارم که سال ها خواستگار من بوده و هر چقدر هم که بزرگ ترها به او توصیه می کنند که دست از کار بکشد و بگذار درس بخوانم و به زندگی ادامه دهم، گوش نمی دهد تا اینکه چند ماه پیش به خانه عمون آمد. به بهانه ملاقات پدرم دوباره خواستگاری را مطرح کرد، پدرم که از مخالفت من آگاه بود هرچه مینا گفت…صدک ناگهان شروع به تهدید و داد و فریاد کرد…پدرم به عمه زنگ زد تا با پسرش صدک صحبت کند. ناگهان شروع به شکستن شیشه های اتاق کرد و … خواهرم بدون اینکه ما متوجه شویم با 110 تماس گرفت و چند دقیقه بعد از رسیدن ماشین پلیس و نوشتن گزارش پلیس به همه گفتند برای تکمیل شکایت به کلانتری مراجعه کنند. فرم…

در کلانتری بودیم که خاله و شوهر خاله ام وارد شدند و با مادرم شروع به صحبت کردند… صادق قول می دهد که دیگر مزاحم او نشوید و شما هم رضایت بدهید تا ماجرا به اینجا ختم شود. دستش را در دستم گرفت و گفت که این گوشی با صدای بلند زنگ می زند. نوشته پدرجون…، وقتی گوشی رو برداشتم، بابام با عصبانیت و ناراحتی گفت که معلوم بود از حرفاش راضی نیست: بابا این دفعه منو ببخش تا دفعه بعد. او اشتباهات زیادی می کند.” خودم با این گاری و چوب میکشمش.

در حیاط کلانتری بودیم که صادق به مأموران گفت: می خواهم این دختر را از دست مادر فروشنده مواد مخدر نجات دهم. خود مینا می داند که مادرش از کیف پولش برای قاچاق مواد مخدر و فروش جنسی به جوانان محلی استفاده می کند!! زبانم از تعجب خشک شد و می خواستم دهنم را باز کنم که ناگهان یکی از پلیس ها با عجله آمد، زیر گوش رئیس کلانتری، رئیس بلافاصله دستور داد مادرم را دستبند بزنند…

صبح روز بعد مادرم به اتهام حمل مواد مخدر به زندان رفت و بعد از بیست روز بازداشت یکی از همسایه ها لطف کرد و سندی گذاشت که مادرم آزاد شد و بعد از آزادی مادرم به پلیس آگاهی رفتیم. که آن شب گزارش می نوشت، طبق نقشه قبلی، سادیک برای مامان دمپایی درست کرد و… کاری نکردیم، به خیال اینکه همین حرف ها برای رفع گناه مامان کافی است، دیروز که اعدام شد، متوجه شدیم که دادگاه دفاعیات مادر را نپذیرفت…

با نگاهی به سند صادره و دستور قاضی مبنی بر اجرای حکم متوجه شدم کار تمام است و تا زمانی که مادرمینا در زندان حاضر نشود اقدام موثر و برنامه ریزی شده ای صورت نمی گیرد اما پس از این مرحله می توانم درخواست وثیقه الکترونیکی کنم. برای او.

بر اساس مواد 56 و ماده 56 قانون مجازات اسلامی، بهره مندی محکوم از مجازات های جایگزین حبس از جمله بازداشت الکترونیکی مشروط به شرایطی از قبیل جلب رضایت دادستان یا پرداخت خسارت و یا به موجب ماده 58 نصف است. مجازات حبس بیش از ده سال در زندان سپری شده باشد یا صدور یک سوم مجازات حبس به حبس کمتر از ده سال که به پیشنهاد دادستان یا قاضی قابل اعمال است.

برای مادر مینا که یک شوهر معلول و چند فرزند دارد تحمل یک سوم زندان سخت و دشوار بود بنابراین تنها راه ممکن برای کوتاه کردن این مدت موافقت معاون دادستان به عنوان مدیر اجرای حکم بود. جرایم جنایی احکام با مهلت درخواست و سپس مهلت صحافی الکترونیکی مادر مینا برای انجام تشریفات قانونی ابتدا خود را به زندان معرفی کرد تا پس از این مرحله مقدمات استفاده از کیفیت های کوتاه شده آغاز شود. . تهیه خواهد شد.

در دیدار با معاون محترم دادستان، شرایط سخت معیشتی خانواده محکوم از جمله ازکارافتادگی پدر فرزندان، شرایط تحصیل فرزندان، گواهی وضعیت اجتماعی در وصف وضعیت اقتصادی و زندگی محکوم علیه و… . با کمک و مساعدت او مشخص شد مادر مینا پس از چند غیبت بقیه دوران حبس خود را با دستبند الکترونیکی بگذراند.

نقطه قانون

ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد:

در جرایم کیفری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند محکوم علیه را با رضایت وی در محل معینی تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی در زندان قرار دهد.

تبصره – دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم علیه را مشمول اقدامات نظارتی یا قرارهای مقرر در تعلیق بازداشت قرار دهد.

اینک با تصویب قانون تخفیف مجازات حبس مصوب 1398 (دو فوریت تخفیف مجازات) دو تبصره به این ماده اضافه شد:

تبصره 2 – مفاد این ماده پس از اجرای یک چهارم محکومیت حبس در مورد مجازاتهای تعزیری درجه دوم، سوم و درجه چهار قابل اعمال است.

تبصره 3- قوه قضائیه می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای اقدامات نظارتی این ماده یا سایر آیین نامه هایی که به موجب آن متهم یا محکوم علیه تحت نظارت الکترونیکی تحت نظارت سازمان زندان ها و نظام آموزشی امنیتی قرار می گیرد، استفاده کند. . اقدامات زمین آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی- تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

در مردادماه امسال بخشنامه جدیدی برای اعمال ارتباطات الکترونیکی ابلاغ شد و یکی از نکات مهم این بخشنامه، تعریف دقیق محدوده حرکت محکومان است که برخلاف بخشنامه قبلی که تنها شعاع تردد محکوم علیه تعیین شد، بر اساس بخشنامه صادره، مسیر مورد نیاز است و نقاط جغرافیایی که محکوم بیشتر وقت خود را در آن سپری می کند به قاضی اجرای احکام ابلاغ شود.

وکیل شیراز

6565

دکمه بازگشت به بالا