استان ها

دلایل اصلی برپایی جشن در شب یلدا چیست؟

به گزارش اخبار ما؛ باورهای ایرانیان باستان بر اساس اسطوره ها و شناخت رویدادهای کیهانی است. داستان های مختلف در مورد دلیل برگزاری جشن شب بخیر اینجاست.

روایت اول: پیروزی نورپردازی و نور در تاریکی

در زمان های قدیم زندگی مردم بر اساس کشاورزی و دام؛ و اثرات زمان این برای آنها بسیار مهم بود. مردم از طریق مشاهده و تجربه به تغییرات مداوم روز و شب و فصول پی برده اند. یک انسان همیشه کنجکاو پس از کشف چگونگی وقوع یک رویداد دنبال می شود فلسفه و چرا هستند.

آنها در آنجا نیز بر نور تأثیر می گذارند. و گرما و سردی را در زندگی خود دیدند. از تأثیراتی که گرفتند؛ آنها به این نتیجه رسیدند که نور، روز و خورشید نماد خالق و خیر است. در مقابل شب و سرد نشانه های شیطان و شیطان.

از این مشاهدات این باور به وجود آمد که روز و شب، هم روشنایی و هم تاریکی، در مبارزه دائمی هستند. روزهای بلندتر نشانه پیروزی نور بود و روزهای کوتاهتر نشانه پیروزی تاریکی.

به این ترتیب آخرین روز پاییز که طولانی ترین شب سال است را مشخص کردند. برای روز بعد، روزها کمی طولانی تر می شوند و خالق بر شیطان نور بر تاریکی پیروز می شود.

روایت 2: شب تولد آنلاین و میترا (خورشید) و آغاز آفرینش

آنلاین یا میترائیسم ایران قبل از دین دین زرتشتی رایج بود. این آیین بر اساس پرستش میترا (آنلاین) بود. میترا خدایی هندی و ایرانی است. او از یک طرف نماینده است عشق و آن عشق است. از طرفی او واسطه انعقاد قرارداد است. نشان دهنده احترام به عهد و صداقت است. آنلاین نیز در میان رزمندگان قاضی است و دروغگو و قلدر را مجازات می کند. نماد این خدا حلقه است. برخی استدلال می کنند، پس زمینه حلقه ازدواج به همان اسطوره می رسد. خورشید نیز نمادی از میترا است.

تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا در ایران و جهان

مؤمنان مهرا، شب جلدا را شب تولد میترا (ایزدا مهرا) می دانند. همانطور که در شبی طولانی و سرد، خدای عشق در غاری پست و پست ظاهر می شود و خورشید را می آورد.

در روایتی دیگر، این شب میترا انجام می دهد جهان برگشت. او ساعات روز را طولانی می کند; در نتیجه برتری خورشید ظاهر می شود.

برخی تحقیقات به این نتیجه رسیده است که پیامبر در شب جلدا متولد شده است. این تولد در پنجاه و یکمین سال پادشاهی اشکانیان که برابر با سال ۱۹۶ میلادی از دوران جدید است، صورت می گیرد. پیامبری در دریا در شب متولد می شود. دو دلفین او را از آب بیرون می آورند. آب در آیین آنلاین از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

در مورد نام ماه های آذر و دی آمده است:

آذر (عنصر آتش) نشان دهنده خدا یا فرشته مینوی است. این خدا در سنت زرتشتی و پرستش مهرا مقدس و مهم شمرده می شد. آتش مقدس در معابد آتش تجلی این خداست. در مقابل، دیجات که آغاز زمستان است; آن را شیطانی و شیطانی می دانستند. دی اساساً همان شیطانی است که به نام سردترین ماه نامگذاری شده است زمستان گذاشته شد. بنابراین آذر نماد اهورامزدا و دی نماد اهریمن است. تضاد آتش، نور و تقدس با تاریکی و سرما و خاک.

برخی بر این باورند که نام ماه ژانویه از آیین میترایی و به معنای دادار و خداست. چون با شروع دی میتر شیطان را شکست می دهد.

در نگاه اول به نظر می رسد که شب تولد آنلاین باید در ماه آنلاین باشد. یا در آفتابی ترین روزهای سال! درست است که در آغاز سردترین روزهای سال هستیم. اما منطق پشت این افسانه آن را باورپذیر می کند. روزهای طولانی تر و شب های کوتاه تر نشان دهنده تولد دوباره خورشید است.

آداب و رسوم آنلاین پس از گسترش دین زرتشتی از بین نرفته است; بخشی از مراسم آنها شد. زرتشت خدای بزرگ را اهورا مزدا نامید و خدایان را به دو گروه اهورا و دیوانی تقسیم کرد. یکی از این خدایان اهورایی آنلاین (خورشید) بود. آنلاین یکی از خدایان نیکوکار است و بخشی از اوستا به نام او (آنلاین یشت) نامگذاری شده است. آنلاین یشت می گوید: آنلاین ایرانی را از بهشت ​​با هزاران چشم تماشا می کند که دروغ نگوید.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا