فرهنگی

سه شهید گمنام مشهدی شناسایی شدند

به گزارش شفاف به نقل از پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تفحص شهدا، «شهید حسین بابایی» در سال 1396 به عنوان شهید گمنام در «حوزه علمیه برادران بیرجند» به خاک سپرده شد. «شهید علیرضا مرتضوی» به عنوان شهید گمنام در سال 1390 در قطعه 50 بهشت ​​زهرای تهران و «شهید محمدحسن صادق» که در سال 1393 به عنوان شهید گمنام در «استان راز و جرگلان از توابع خورس شمالی» به خاک سپرده شد.

شهید حسین بابایی فرزند ولی محمد متولد 1343 از لشکر 5 نصر از مشهد به جبهه اعزام شد. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال 1396 در حوزه علمیه برادران بیرجند تشییع شد.

سه شهید گمنام مشهدی شناسایی شدند

سه شهید گمنام مشهدی شناسایی شدند

شایان ذکر است خانواده شهید بابایی فرزند دیگری به نام «علیرضا بابایی» را نیز مسلمان کردند.

سه شهید گمنام مشهدی شناسایی شدند
خانواده شهید علیرضا مرتضوی

شهید علیرضا مرتضوی فرزند محمد متولد 1342 از لشکر 5 نصر از مشهد به جبهه اعزام شد. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال 1390 در قطعه 50 بهشت ​​زهرا (س) تهران به خاک سپرده شد.

شهید محمد حسن صادق فرزند علی متولد 1317 از لشکر 5 نصر از چناران تا خراسان رضوی به جبهه اعزام شد. پیکر مطهر این شهید به عنوان شهید گمنام در سال 1393 در راز و جرگلان در استان خراسان شمالی تشییع شد.

سه شهید گمنام مشهدی شناسایی شدند

دکمه بازگشت به بالا