رویدادها

ضرورت همکاری پلیس و سازمان نظام روانشناسی

سخنگو و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بر ضرورت همکاری مشترک میان پلیس و سازمان نظام روانشناسی تاکید کرد.

به گزارش اخبار ما، و بر اساس اعلام پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی در نشست تعاملی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  کهبه مناسبت بزرگداشت روز  مشاوره و روانشناس برگزار شد، با اشاره به نقش مهم، موثر و معتبر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به عنوان اصلی‌ترین صنف تخصصی این حوزه، گفتمان سازی سلامت روان را به عنوان ادبیات قالب فرد، خانواده و جامعه مورد تاکید قرار داد.

منتظرالمهدی همچنین با اشاره به امکانات، تجهیزات و ظرفیت های موجود در معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس از آمادگی این معاونت در راستای تولیدات رسانه‌ای مشترک با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خبرداد.

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز در این دیدار گفت:‌ انتصاب یکی از روانشناسان عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در سمت معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فرصت مغتنمی است که با سابقه قبلی فعالیت ایشان می‌تواند موجبات بالندگی هر چه بیشتر پلیس در این حوزه را فراهم کند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه امروزه حوزه روانشناسی و مشاوره پلیس به سطح مناسبی از رشد دست یافته است که از شیوه‌های علمی و بروز در حوزه های ماموریتی خود استفاده می‌کند، از اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط پلیس در این رابطه قدردانی کرد.

حاتمی تصریح کرد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آماده تعامل سازنده در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی است که می تواند با بهره گیری از ظرفیت 50 هزار  روانشناس و مشاور عضو سازمان به عنوان پرچمداران حوزه سلامت روان در اقدامات پیشگیرانه با معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس همکاری کند.

انتهای پیام

تحریریه اخبار ما

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا