اقتصادی

قیمت تولید محصولات کشاورزی اعلام شد

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٤٠٢ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه ٤٨٧٩٢، خربزه ١٤٧٠٣٩ و خیار ٩١٠١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧,٣، ١٦٤.١ و ٤٤.٤ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش غلات، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ١١٤٩٠٩ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم جو ١١٢١٩٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٦,٥ درصد و ٨.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم نخود ٤٥٠٠٨٦ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس ٤٨٦٤٥٧ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦,٣ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٤ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هندوانه ٤٨٧٩٢، خربزه ١٤٧٠٣٩ و خیار ٩١٠١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧,٣، ١٦٤.١ و ٤٤.٤ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌زمینی ٨٤٧٤٩ و گوجه‌فرنگی ٥١١٩٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥,٠ و ٢٥.٣ درصد کاهش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت پیاز ٥٨٧٨١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٣ درصد افزایش داشته‌است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم یونجه ٦٣٠٤٦ که نسبت به بهار سال قبل، ٥,١ درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم کاه ١٥١٥٦ ریال بوده که نسبت به فصل بهار١٤٠١، ٣٢.٧ در صد کاهش داشته­ است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم هلو ١٩٠٤٣٥ و متوسط قیمت یک کیلوگرم آلبالو ٢٧٧٨٢٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ٢٨,٤ و ٠.١ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت یک کیلوگرم زردآلو ٢٨٥٨٩٣ بوده که ٢٤.٥ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب‌درختی ٢١٢٩٢٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢,٣ درصد کاهش یافته‌است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١٥٦٧٧٥٣ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٢٨٦٤٠٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٣,٩ و ٨٦.٦ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٤٠٣٠٦٨ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل معادل ٧٩,١ درصد افزایش داشته‌است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٤١١١٧ریال بوده که معادل ٢٣.٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٤٠٢، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٥٧٩٤٧٥٥ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ٨٩٦٩٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤,٦و ٥١.٨ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٤٠٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ٢٣١٦٤٩٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٨,٩ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ١٨١٠٦٨٦ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ١٨.٠ درصد افزایش داشته‌است.

همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد ٤٣٧١٦٩٩ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن ٥٣٣١٥٠٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٩ و ٣٨.٩ درصد افزایش داشته‌اند.

تیم تحریریه اقتصادی

درود بر شما! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه هستم و به تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازم. با استفاده از روش‌های پیشرفته تحلیل، تمام تلاشم را می‌کنم تا به شما تحلیل‌های دقیق و قابل اعتماد را ارائه دهم تا شما بتوانید در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنید.
دکمه بازگشت به بالا