عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۱۷ آذر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه اطلاع رسانی،

وزارت آموزش و پرورش برنامه کاری آموزشگاه سیما برای روز چهارشنبه 17 آذرماه در تمامی مقاطع را مشخص کرد.

آموزش آنلاین:

مهارت های فنی و حرفه ای:

8:00 الی 8:30 نقاشی – مشترک برای همه مقاطع – شاخه فنی و حرفه ای

2: 2 تا 2: چرم دوزی – مشترک همه رشته های پایه – شاخه فنی و حرفه ای

6 کلاس پایه:

13:45 الی 14:05 بازی و ریاضی کلاس اول

14:08 الی 14:28 علوم تجربی و تفکر پایه دوم

14:32 الی 14:52 فارسی و نگارش سوم دبستان

14:55 الی 15:15 بازی و ریاضی چهارم دبستان

15:18 الی 15:38 علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

15:40 تا 16:00 فارسی و نگارش کلاس ششم

اول دبیرستان:

16:00 الی 16:25 ریاضی پایه هفتم

16:25 الی 16:50 ریاضی پایه هشتم

16:50 الی 17:10 ریاضی پایه نهم

ساعت 17:10 الی 17:30 عرب پایه نهم

دبیرستان:

7:30 الی 17:50 ریاضی دو – پایه یازدهم – علوم تجربی

17:50 الی 18:10 ریاضی دو – پایه یازدهم – علوم تجربی

18:10 الی 18:35 فیزیک سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

18:35 الی 19:00 فیزیک سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

شبکه قرآن:

8 ساعت علوم و معارف قرآنی 1 حوزه علوم و معارف اسلامی

ساعت 8:30 قاعده اول در حوزه علوم و معارف اسلامی تدریس می شود.

ساعت 11 صبح ساعت هدایای آسمانی برای کلاس پنجم

11:20 آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی

دکمه بازگشت به بالا