اقتصادی

کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟

بیشترین سهم در تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در آبان ماه 1401 در اختیار بانک های ملت، سپه، ملی، صادرات، پولجوپریبوردا، تجارت، پارسیان و سامان بوده است.

به گزارش اخبار ما، تحلیل آماری سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و میزان تراکنش های شبکه پرداخت در آبان ماه سال جاری نشان می دهد که بانک ملت سهمی معادل 17.85 درصد از تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده است. سهم 17.92 درصدی از میزان تراکنش ها را به خود اختصاص داد، اما با اختلاف زیادی بیشترین سهم را در پذیرش معاملات بازار به خود اختصاص داد و در بین تمامی بانک های دریافت کننده تراکنش، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

پس از بانک ملت، بیشترین سهم در تعداد تراکنش ها در اختیار سپه، ملی، صادرات، زذره، تجارت، پارسیان و سامان و بزرگترین بانک ها در اختیار بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، زذره، رفاه، سامان و. پاسارگاد. سهم از مقدار تراکنش های شبکه

کدام بانک ها تراکنش بیشتری دارند؟

از سوی دیگر، تحلیل سهم تعداد زیادی از بانک‌های پذیرنده از کل بازار معاملات هر یک از ابزارهای پذیرنده نشان می‌دهد که بیشترین سهم در تعداد تراکنش‌های کارتخوان تجاری در اختیار سپه (75/17 درصد) است. ملت (16.91 درصد) متعلق به داخل (13، 04 درصد) و صادرات (8.54 درصد) است.

بیشترین سهم از سری معاملات از طریق ابزار پذیرش آنلاین به بانک های ملی (26.88 درصد)، ملت (21.3 درصد)، کشاورزی (8.18 درصد) و آیده (6.18 درصد) اختصاص دارد.

بانک های ملت (43.48 درصد)، اقتصاد نوین (15.34 درصد)، آینده (14.82 درصد) و رسالت (12.2 درصد) بیشترین سهم را در تعداد تراکنش ها از طریق ابزار پذیرش موبایلی دارند.

همچنین تحلیل میزان سهم بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرنده نشان می دهد که بیشترین سهم از مبالغ حاصل از تراکنش های ابزار کارتخوان در فروشگاه، ملت (17.77 درصد) است. ملی (14.44 درصد)، صادرات (11 درصد)، بانک ها (0.76 درصد) و سپه (9.87 درصد).

بیشترین سهم از مبلغ تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت (18.51 درصد)، تجارت (11.04 درصد) و بانک مرکزی (9.31 درصد) اختصاص یافته است.

ملت (43.64 درصد)، آینده (14.66 درصد)، اختاز نوین (13.28 درصد) و رسالت (10.97 درصد) بیشترین سهم را در میزان تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی داشته اند و این بانک ها به ترتیب از اول تا قرار دارند. مقام چهارم

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا