اقتصادی

کدام بانک‌ها بیشترین تراکنش‌ را دارند؟

بانک های ملت ، ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، سامان و رسالت همچنان بیشترین سهم را در تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در سپتامبر 1400 داشتند.

به گزارش اخبار ما ، بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده تعداد و میزان تراکنش های شبکه پرداخت در شهریور 1400 نشان می دهد که بانک ملت با سهم 20.22 درصدی در تعداد معاملات و سهم 19.35 درصدی از معاملات مقدار معاملات ، هنوز با حاشیه بزرگ ، بیشترین سهم را در پذیرش معاملات بازار دارد و در بین همه بانک هایی که قبول می کنند رتبه اول را دارد.

پس از بانک ملت ، ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، سامان و رسالت بیشترین سهم را در تعداد معاملات و بیشترین سهم را بانک های ملی ، صادرات ، تجارت ، کشاورزی ، سپه ، سامان ، رفاه و آینده دارند. تراکنش های شبکه پرداخت می شود.

از سوی دیگر ، بررسی سهم تعدادی از بانک های دریافت کننده در کل بازار معاملات هر ابزار پذیرنده نشان می دهد که ملت (19.77٪) و ملی (15.09٪) ، سپه (10.77٪) و سپه بیشترین سهم را دارند. در تعداد معاملات ابزار خواندن کارت در تجارت ، 77)) و صادرات (8.24)).

بیشترین سهم در یک سری معاملات از طریق ابزارهای پذیرش آنلاین به پارسیان (30.82 درصد) ، ملی (17.57 درصد) ، ملت (15.37 درصد) و سامان (6.93 درصد) تعلق گرفت.

بیشترین سهم در مجموعه ای از معاملات ابزارهای پذیرش تلفن همراه متعلق به بانک های ملت (41.93)) ، آینده (27.28٪) ، Nova ekonomija (14.61)) و ملی (8.41) است.

همچنین ، بررسی سهم بانک های دریافت کننده در کل بازار معاملات هر ابزار پذیرنده نشان می دهد که بیشترین سهم در میزان معاملات ابزار خواندن کارت در تجارت ملت (53/196 درصد) ، ملی (15/14 درصد) ، صادرات (11 ) بانک 76 درصد) و سپه (9.51 درصد).

بیشترین سهم معاملات از طریق ابزارهای پذیرش اینترنت به بانک های ملت (17.92 درصد) ، آینده (16.19 درصد) ، سامان (12.22 درصد) و خاورمیانه (8.42 درصد) اختصاص یافت.

بیشترین سهم معاملات پذیرش تلفن همراه متعلق به ملت (44.91 درصد) ، آینده (25.57 درصد) ، نیو اکونومی (13.22 درصد) و ملی (5.39 درصد) بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا