اقتصادی

کدام بانک‌ها وام بیشتری دادند؟

بررسی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری کشور نشان می دهد که مجموع تسهیلات مصوب تا پایان دی ماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.6 درصد افزایش داشته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری تا پایان آذرماه امسال معادل 3315 هزار و 500 میلیارد تن بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 38.6 درصد افزایش داشته است. .

همچنین تسهیلات قرض الحسنه 8.6 درصد از کل وام های مصوب بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را به خود اختصاص داده است و حجم عمده تسهیلات تسهیلات بانکی مربوط به مرابحه با 34.1 درصد و فروش اقساطی است. با 17.5 درصد .

از نظر عددی در پایان دی ماه امسال 285 هزار و 800 میلیارد تومان از کل وام های مصوب بانک ها و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 40.9 درصد رشد نشان می دهد.

وضعیت بانک های تجاری در پرداخت سود

از سوی دیگر بانک های تجاری در مجموع 632 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات با 72.5 درصد افزایش پرداخت کردند و سهم وام قرض الحسنه از این میزان 73.9 هزار میلیارد تومان مصوب بانک های تجاری است. در پایان سال گذشته 48.7 درصد افزایش داشته است. باید بگویم؛ 11.7 درصد وام بانک های تجاری قرض الحسنه است.

در بانک های تجاری کشور بیشترین سهم تسهیلات پرداختی مانند بانک ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی 24.9 درصد است که در پایان دی ماه 1400 بالغ بر 157 هزار و 200 میلیارد تن بوده است.

همچنین 6.6 درصد از تسهیلات بانک های تجاری به مبلغ 41 میلیارد و 800 میلیارد تومان در پایان دی ماه به تسهیلات جاله اختصاص داشت که در اسفند سال گذشته بالغ بر 31 هزار و 570 میلیارد تومان بود. به طور کلی اکثر پرداخت های بانک های تجاری در پایان دی ماه 1400 به فروش اقساطی، مرابحه و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چند فرصت اعتباری فراهم کرده اند؟

همچنین بررسی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیلات تا پایان دی ماه سال جاری نشان می دهد که سود مصوب با افزایش 19.4 درصدی از 387.7 میلیارد تن به 463 هزار میلیارد تن رسید که سهم قرض الحسنه از مزایای آن. 24 هزار و 400 میلیارد تن بوده که نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است. قرض الحسنه 5.3 درصد از وام های بانک های تخصصی را به خود اختصاص داده است.

بیشترین سود پرداختی در بانک های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی است. در پایان دی ماه امسال 38.3 درصد از کل وام مصوب این بانک ها بالغ بر 177 هزار و 500 میلیارد تن اقساط بوده و در اسفند سال گذشته این رقم 168 هزار و 100 میلیارد تن بوده است.

بانک های تخصصی نیز تسهیلات قابل توجهی در بخش مشارکت مدنی ارائه کرده اند. به طوری که در این بخش 18.6 درصد از کل وجوه این بانک ها در پایان دی ماه امسال به میزان 85 هزار و 900 میلیارد تن پرداخت شده است.

تأثیر NGOها و مؤسسات اعتباری در وام دهی

بر اساس این گزارش، بررسی تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در پایان دی ماه سال جاری نشان می دهد ظرفیت های این بانک با رشد 35.5 درصدی و مشارکت قرض به 2 میلیون و 219 میلیون و 900 هزار تن رسیده است. تسهیلات الحسنه این تسهیلات 8.4 درصد (187 هزار و 500 میلیارد تن) است که اعطای این نوع تسهیلات در این نوع بانک ها در دی ماه امسال 40.8 درصد افزایش داشته است. همچنین 40.7 درصد از کل وام های اعطایی به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک بالغ بر 902.4 هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا