کوچک‌ترین و تاریک‌ترین کهکشان جهان

به گزارش اخبار ما، این کهکشان با نام UMa3/U1 در فاصله تقریباً 30 هزار سال نوری از منظومه شمسی قرار دارد و تنها حاوی 60 ستاره قابل مشاهده است. دانشمندان احتمال می‌دهند که UMa3/U1 تاریک‌ترین کهکشان باشد.

براساس گزارش دیجیاتو، جرم کهکشان کشف‌شده که با نام دب اکبر III/Unions 1 یا UMa3/U1 شناخته می‌شود، فقط 16 برابر جرم خورشید و وسعت آن نیز تنها 10 سال نوری است. به‌طور معمول، کهکشان‌های کوچکی که به دور راه‌شیری می‌چرخند، براساس صورت فلکی که در آن یافت می‌شود، نامگذاری می‌شوند که در این مورد، صورت فلکی دب اکبر در UMa3/U1 مشاهده شد.

کوچک‌ترین و تاریک‌ترین کهکشان جهان

اگر UMa3/U1 کوچک‌ترین کهکشان باشد، می‌تواند کلید پاسخگویی به سؤالات بزرگی درباره چگونگی شکل‌گیری کهکشان راه شیری به‌دست دهد. براساس مدل‌ها و تئوری‌های کیهان‌شناسی، تشکیل کهکشان‌ها یک فرایند سلسله‌مراتبی است که با ادغام هاله‌های ماده تاریک حاوی کهکشان‌های کوچک شروع می‌شود و به تشکیل کهکشان‌های بزرگ‌تر منتهی می‌شود. طبق این تئوری، هنوز صدها کهکشان کوچک دیگر در اطراف کهکشان راه‌شیری باید با یکدیگر ادغام شوند تا یک کهکشان بزرگ‌تر را ایجاد کنند.

همچنین محققان می‌گویند که کهکشان UMa3/U1 احتمالاً پر از ماده تاریک باشد؛ چون چنین کهکشان کم‌ستاره‌ای باید کشش گرانشی لازم برای نگه‌داشتن این ستاره‌ها در کنار هم را ایجاد کند. تجزیه‌وتحلیل بیشتر نشان داد که اگر این ماده تاریک وجود داشته باشد، جرم آن باید حدود یک میلیارد برابر خورشید باشد. این رقم بدین معناست که UMa3/U1 یکی از بالاترین نسبت‌های ماده تاریک به ماده مرئی را دارد.

محققان می‌گویند که UMa3/U1 به‌دلیل درخشندگی بسیار کم تابه‌حال شناسایی نشده بود. این کشف ممکن است درک ما از شکل‌گیری کهکشان‌ها و شاید حتی تعریف «کهکشان» را دستخوش تغییر قرار دهد.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا