رویدادها

روز قدس تجلی حمایت از مظلومان و انزجار از ظالمان است

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: روزقدس تجلی حمایت از مظلومان جهان و اعلام انزجار از ظالمان است که به مردم مظلوم فلسطین هویتی دوباره بخشید.

به گزارش اخبار ما، سردار حسین رحیمی با اشاره به برگزاری راهپمیایی روز قدس گفت:‌ روز قدس، روز جهان اسلام است، روزی که مسلمانان جهان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با حضور میلیونی خود هم صدا باهم و با مشت‌هایی گره کرده که نشان دهنده عزم راسخ آنان در دفاع از آرمان های ملت بزرگ فلسطین و محکوم کردن جنایت‌ها و ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی است رزمایشی جهانی برگزار می‌کنند.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس، ابتکار امام راحل بود که در معادلات سیاسی دنیا اثر گذار شد، گفت:‌در این روز همه ملت‌های آزاده دنیا انزجار و نفرت خود را از جنایت‌های رژیم سفاک صهیونیستی اعلام می‌دارند و حمایت و پشتیبانی خود را از مردم مظلوم فلسطین و در واقع از همه مظلومان و ستمدیدگان جهان نشان می‌دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد:‌ روز قدس روز تجلی اتحاد و انسجام مسلمانان است که نشان می‌دهد مسلمانان با اتحاد و انسجام خود می‌توانند طومار ظالمان را درهم بپیچند.

رحیمی با بیان اینکه روز جهانی قدس به مردم مظلوم فلسطین هویتی دوباره بخشید، گفت:‌این روز نقطه عطفی شد در قیام و ایستادگی آنان در برابر ددمنشی‌های رژیم جعلی صهیونیستی و به مردم فلسطین جسارت و توان مقاومت داد.

وی با تاکید بر اینکه حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس تکلیفی شرعی و انسانی است، گفت: این یک تکلیف برای دفاع از مظلومان عالم بود که امروز در راس این مظلومیت و تظلم خواهی مردم مظلوم فلسطین قرار دارند که قریب ۷۰ سال است که تحت ظلم و ستم غاصبان صهیونیستی با همه وجود در مقابل جنایت های این ظالمان ایستاده‌اند. روز جهانی قدس تجلی حمایت از مظلومان جهان و اعلام انزجار از ظالمان است.

انتهای پیام

تحریریه اخبار ما

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا