ستاره‌های سیاره‌خوار؛ کشف جدید دانشمندان

ستاره‌های سیاره‌خوار؛ کشف جدید دانشمندان

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، از هر ۱۲ ستاره ممکن است یک ستاره سیاره‌ای را بلعیده باشد و جهان احتمالا تعداد زیادی ستاره سیاره خوار دارد.

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از اسپیس، داده‌های به دست آمده از یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، از هر ۱۲ ستاره یک ستاره ممکن است سیاره‌ای را بلعیده باشد.

تحقیقات قبلی نشان داده بود که برخی از ستارگان دور دارای سطوح غیرعادی عناصری مانند آهن هستند که احتمال وجود جهان‌های سنگی مانند زمین را تقویت می‌کند این مشاهده و شواهد دیگر نشان می‌دهند که ستاره‌ها ممکن است گاهی سیارات را ببلعند، اما درباره تعداد دفعات وقوع این اتفاق اطلاعاتی در دسترس نیست.

یکی از راه‌های کشف اطلاعات بیشتر در مورد بلع سیاره‌ها این است که دو ستاره متولد شده در یک زمان مورد کاوش قرار بگیرند. چنین ستاره‌هایی باید تقریباً ترکیب یکسانی داشته باشند، به این دلیل که هر دو از یک ابر والد گاز و غبار متولد می‌شوند. بنابراین، هر گونه تفاوت شیمیایی عمده بین این ستاره‌های به اصطلاح همزاد ممکن است نشانه‌ای از بلعیدن یک سیاره باشد.

در مطالعه جدید، محققان از ماهواره گایا آژانس فضایی اروپا برای شناسایی ۹۱ جفت ستاره استفاده کردند. در هر جفت، ستارگان نسبتاً نزدیک به یکدیگر، کمتر از یک میلیون واحد نجومی از هم فاصله دارند و احتمالاً همزاد هم هستند. (یک واحد نجومی یا AU، میانگین فاصله بین خورشید و زمین یا حدود ۹۳ میلیون مایل (۱۵۰ میلیون کیلومتر) است).

وقتی مولکول‌ها گرم می‌شوند، طیف‌های منحصربه‌فردی از طول‌موج‌های نور مربوط به عناصری را که از آنها ساخته شده‌اند، آزاد می‌کنند و بدین طریق دانشمندان نوری را که از ستارگان دور می‌آید، تجزیه و تحلیل می‌کنند و می‌توانند ترکیبات عنصری ستارگان را استنباط کنند.

دانشمندان در این پژوهش از تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی استفاده کردند و دریافتند که حدود ۸ درصد از این جفت‌ها، تقریباً از هر ۱۲ جفت یکی، دارای یک ستاره هستند که نشانه‌های فروبردن یک سیاره در خود را دارند. 

وقتی یک ستاره بزرگ تشکیل می‌شود، گرانش آن به اندازه‌ای قوی است که می‌تواند سیارات و اجرام دیگر را به سمت خود جذب کند. این پدیده خیلی کمی دیده می‌شود، اما با پیشرفت تکنولوژی، محققان می‌توانند این نوع اتفاقات را بررسی کنند.

بنابراین، احتمال وجود ستاره‌هایی که یک یا چند سیاره را بلعیده باشند، وجود دارد و این موضوعی است که محققان را به بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر در این زمینه ترغیب می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا