سلامت

ضرورت تغییر نظام ارزش‌گذاری فعالیت های نظام سلامت در جهت افزایش موالید

مشاور وزیر بهداشت در امور زنان با بیان این که دستورالعمل های برنامه تنظیم خانواده که قبلا اجرا می شد، مبنای علمی نداشت، بر ضرورت تغییر نظام ارزش‌گذاری فعالیت های نظام سلامت در جهت افزایش موالید تأکید کرد.

به گزارش اخبار ما، دکتر مونا زینالو در پنل مربوط به «نقش اجزای نظام مراقبت در جوانی جمعیت» در دومین روز از همایش کشوری تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت سیزدهم در سالن همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: در دهه های گذشته نظام شبکه بهداشتی با توجه به ظرفیت عظیمی که دارد، جزو اصلی ترین پیشران های سیاست های جمعیتی در کشور بوده است.

دکتر زینالو با طرح این پرسش که اساساً چرا نظام سلامت و حوزه بهداشت مخاطب اصلی بحث جمعیت قلمداد می شود، در حالی که سایر دستگاه ها هم در کاهش جمعیت دخیل بوده اند؟، دلیل آن را  اجرای پروتکل ها و دستور العمل هایی دانست که در نظام بهداشتی ادغام شده اجرا می شدند و مبنای علمی نداشت و بر اساس آنها آموزش ها و مداخلاتِ کاهش جمعیت اتفاق می افتاد.

مشاور وزیر بهداشت در امور زنان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بارداری های کشور با استرس انجام می شد زیرا بارداری در زیر سن ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال، ریسک های اعلام شده بود.

زینالو اضافه کرد: فاصله بارداری کمتر از ۳ تا ۵ سال بین فرزندان پرخطر اعلام می شد و یا حتی بارداری ناخواسته را در پرونده مادران باردار، مهرهای‌ ریسک می زدند.

وی ابراز کرد: در آخرین پروتکل‌ها که به بهورزان ابلاغ شده بود حتی مصرف مسکن ها در سه ماه آخر قبل از بارداری نیز جزو موارد ریسک قلمداد می شد، در حالی که هیچ کدام از این موارد در رفرنس های تخصصی به این صراحت وجود نداشته و فاقد مبنا هستند.

دکتر زینالو با بیان این که این آموزه ها درصد قابل توجهی از بارداری ها را برای آحاد جامعه با هراس و اضطراب توأم می کرد، گفت: در نتیجه آن سیاست ها، الگوی باروری و فرزندآوری در جامعه تغییر کرد. اکنون باید بتوانیم با جبران گذشته به مسئولیت تاریخی خود در فرصت کوتاه باقی مانده برای جبران کاهش جمعیت عمل کنیم.

مشاور وزیر بهداشت در امور زنان خاطرنشان کرد: کشور خواسته یا ناخواسته به نقطه ای رسیده است که به همکاری ما برای نجات از ورطه پرخطر پیری و سالمندی جمعیتی نیاز دارد.

بر اساس گزارش وبدا، دکتر زینالو تصریح کرد: در این بازه کوتاه برای جبران گذشته باید ضمن تغییر فرآیند آموزشی، مطابق ماده ۴۶ قانون جوانی جمعیت، نظام ارزش‌گذاری فعالیت های حوزه سلامت در جهت افزایش موالید تغییر یابد.

انتهای پیام 

گروه تحریریه علوم پزشکی

با تمرکز بر علم و دانش پزشکی، من می‌خواهم مطالبی را ارائه دهم که به شما کمک کند تا سلامتی خود را حفظ کنید و بهبود بخشید.
دکمه بازگشت به بالا