اقتصادی

ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۶۱ درصد رسید

در پایان سه ماهه سوم سال 1400 تعداد خطوط فعال موبایل به بیش از 135 میلیون خط رسید و ضریب نفوذ را به 161.67 درصد رساند.

به گزارش اخبار ما، ویژگی هایی مانند تعداد خطوط اختصاص داده شده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای رومینگ، پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهرها و روستاهای تحت پوشش و درصد تماس های موفق با هر اپراتور متفاوت است که ممکن است متفاوت باشد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه سوم سال 1400، تعداد خطوط واگذاری دائمی 29 میلیون و 136 هزار و 227 و تعداد خطوط اعتباری واگذار شده 178 میلیون و 896 هزار و 508 خط اعتباری است. دائمی و اعتباری به مبلغ 208 میلیون و 32 هزار و 735.

از جمله خطوط تخصیص یافته 26 میلیون و 50 هزار و 902 خط دائمی فعال و 109 میلیون و 838 هزار و 522 خط اعتباری فعال است که تعداد کل خطوط اعتباری دائمی و فعال را به 135 میلیون و 889 هزار و 424 رساند. همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه در پایان سه ماهه سوم 1400 161.67 درصد است.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

با اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذاری دائمی تا پایان سه ماهه سوم به 2 میلیون و 432 هزار و 89 رسید که از این تعداد 20 میلیون و 701 هزار و 669 خط فعال بود. خطوط اعتباری اعطایی به 83 میلیون و 544 هزار و 597 رسید که از این تعداد 52 میلیون و 93 هزار و 147 خط فعال است.

طبق آمار، 96.5 درصد توسط 2G، 85 درصد توسط 3G و 81 درصد توسط 4G پوشش داده شده است. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه سوم به سال 1395 و تعداد روستاهای تحت پوشش به 44 هزار و 918 روستا رسید. پوشش بزرگراه ها، جاده های فرعی و راه آهن به 82146 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذاری دائمی تا پایان سه ماهه سوم ۱۴۰۰ به ۷ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۶۴۴ خط رسید که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۲ هزار و ۲۴ خط فعال است. خطوط اعتباری واگذار شده به 87 میلیون و 68 هزار و 600 رسید که از این تعداد 52 میلیون و 943 هزار و 279 خط فعال است.

بر اساس این آمار 87.21 درصد تحت پوشش 2G، 83.6 درصد تحت پوشش 3G و 61 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. پوشش راه های اصلی، فرعی و راه آهن به 64066 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

در رایتل تعداد خطوط تخصیص دائمی به 397494 خط تا پایان سه ماهه سوم 1400 خط رسید که از این تعداد 267209 خط فعال بودند. خطوط اعتباری واگذار شده به 8 میلیون و 283 هزار و 311 رسید که از این تعداد 4 میلیون و 802 هزار خط 96 فعال است.

بر اساس این آمار، 57 درصد تحت پوشش 3G و 29 درصد تحت پوشش 4G قرار دارند. پوشش بزرگراه ها، جاده های فرعی و راه آهن به 27563 کیلومتر رسید.

ضریب نفوذ موبایل به 161 درصد رسید

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا