وضعیت دما و بارش‌ها در کشور در آخرین ماه سال

آفتاب‌‌نیوز :

پژوهشکده اقلیم‌شناسی و تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی از ۳۰ بهمن ماه تا ۱۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ را تولید و ارائه کرد.

بر این اساس، میانگین بارش کشور طی هفته‌ اول دوشنبه (۳۰ بهمن) تا یکشنبه (۶ اسفند) کمتر از نرمال است. بیشترین کاهش بارش در غرب کشور نیز رخ می‌دهد.

بر این اساس، همچنین کاهش بارش کشور در هفته دوم دوشنبه (۷ اسفند) تا یکشنبه ( ۱۳ اسفند) به نسبت بیشتر از هفته اول بوده به ‌ویژه در یک ‌سوم شمالی و غرب کشور محسوس است. با این حال برای جنوب ‌شرق بیش از نرمال پیش ‌بینی شده است.

بارش هفته‌ های‌ سوم تا ششم دوشنبه (۱۴ اسفند)  یکشنبه (۱۲ فروردین) در یک ‌سوم شمالی کشور در محدوده نرمال و برای سایر مناطق در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال برآورد می‌شود.

در هفته پایانی اسفند تا نیمه اول فروردین احتمال وقوع بارش انباشته بین ۴۰ تا ۷۰ میلیمتر در حدود ۵۰ درصد خواهد بود.

پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، جدیدترین نقشه های پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی از ۳۰ بهمن ماه تا ۱۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ را  نیز تولید و ارائه کرد.

بر این اساس، دمای هوای هفته اول (۳۰ بهمن تا ۶ اسفند) در مرکز و نیمه شرقی کشور از ۱ تا ۳ درجه سلسیوس کمتر از نرمال و در سایر مناطق تا یک درجه بیش از نرمال است.

نابهنجاری دمای هفته دوم (۷ تا ۱۳ اسفند) در یک ‌سوم غرب کشور تا ۲ درجه مثبت و برای سایر مناطق بین منفی ۳ تا ۵- درجه پیش‌بینی شده است. بیشترین کاهش در نوار شرقی استان سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد.

دمای هوای هفته سوم در جنوب ‌شرق و شرق کشور ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال، در شمال ‌غرب، غرب و دو سوی دامنه‌های البرز غربی ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، دمای هوای هفته‌های چهارم تا ششم (۲۱ اسفند تا ۱۲ فروردین) در یک ‌سوم شمالی، شمال ‌غرب و استان‌های حاشیه زاگرس شمالی و میانی بین ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و برای سایر مناطق تا یک درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا