عمومیبرترینهای کسب و کار

قیمت ممبر کانال و گروه های تلگرامی چقدر است؟

تعداد ممبر نیاز یک کاربر، واقعی یا جعلی بودن نوع عضویت و مدت زمان تحویل سفارش بر هزینه عضویت در کانال تلگرام تاثیر می گذارد. اما با توجه به نیاز کانال های مختلف پکیج های مختلفی با قیمت های متفاوت برای کاربران تهیه می شود و با توجه به نیاز کانال و بودجه می توان بهترین گزینه را انتخاب کرد.

برای دریافت لیست قیمت ممبر کانال تلگرام به آدرس https://nicepanel.site/خرید-ممبر-کانال-تلگرام/ و برای دریافت لیست قیمت ممبر گروه تلگرامی به آدرس https://nicepanel.site/خرید-ممبر-گروه-تلگرام/ مراجعه کنید.

افزودن اعضای کانال و گروه تلگرام چقدر طول می کشد؟

زمان تحویل سفارش و اضافه شدن ممبر به کانال تلگرام بسته به نوع ممبر و تعداد ممبر از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر خواهد بود. هرچه تعداد اعضا بیشتر باشد، اضافه شدن آنها به کانال بیشتر طول می کشد.

نایس پنل چه نوع ممبری را به کانال یا گروه تلگرام اضافه می کند؟

به طور معمول دو نوع ممبر می توان به کانال تلگرام اضافه کرد یکی ممبر واقعی و دیگری ممبر جعلی که با توجه به نیاز کانال می توان تعداد آن ها را تعیین کرد. ممبرهای واقعی موجود در پنل تلگرام نایس پنل اعضایی هستند که هم به صورت تخیلی و هم اجباری به کانال متصل هستند و به دلیل واقعی بودن به دلیل اینکه محتوای کانال را دوست ندارند احتمالاً آن را ترک می کنند اما اعضای جعلی از طریق حساب های مجازی ایجاد می شوند و ترک نمی کنند. .

اگرچه اعضای واقعی با افزایش تعداد اعضای کانال اعتبار کانال را به عنوان یک عنصر مهم افزایش می دهند، اما اعضای واقعی به دلیل اصالت و تأثیرگذاری بر فعالیت ها و تعاملات کانال از ارزش بیشتری برخوردار هستند. اعضای جعلی بر بازدیدها یا بازدیدهای پست های کانال تأثیری ندارند.

خدمات و ویژگی های سرویس نایس پنل

💰 شروع تعداد اعضای کانال تلگرام از 10 هزار تومان

🤩 کیفیت ممبر کانال تلگرام با کیفیت A++ می باشد

🕚 زمان سفارش سریع از ربات

👥 خدمات پشتیبانی روزانه و 24 ساعته

📌 انواع پنل، پنل سایت و ربات

☎ ارتباط ثابت و پشتیبانی تلگرام

دکمه بازگشت به بالا