برترینهای کسب و کارعمومی

برج های خنک کننده در سیستم های HVAC

برج خنک کننده یکی از اجزای مهم سیستم های HVAC است که وظیفه خنک کردن آب را بر عهده دارد. آب خنک شده در برج خنک کننده سپس به چرخه HVAC باز می گردد و دمای محیط را کاهش می دهد.

برج های خنک کننده در سیستم های HVAC کاربردهای مختلفی دارند، از جمله:

  • خنک کردن آب کندانسور چیلرها
  • خنک کردن آب چیلر جذبی
  • خنک کردن آب تصفیه شده
  • خنک کردن آب استخرها
  • خنک کردن آب دیگ های بخار

خنک کردن آب کندانسور چیلرها

یکی از کاربردهای اصلی در تولید برج خنک کننده فایبرگلاس در سیستم های HVAC، خنک کردن آب کندانسور چیلرها است. آب کندانسور چیلرها پس از گرم شدن توسط هوا، وارد برج خنک کننده می شود. در برج خنک کننده، آب با جریان هوا تماس پیدا می کند و خنک می شود. آب خنک شده سپس به چیلرها باز می گردد و چرخه خنک کنندگی ادامه می یابد.

خنک کردن آب چیلر جذبی

چیلرهای جذبی نیز از آب برای انتقال گرما استفاده می کنند. آب چیلر جذبی پس از گرم شدن توسط هوا، وارد برج خنک کننده می شود. در برج خنک کننده، آب با جریان هوا تماس پیدا می کند و خنک می شود. آب خنک شده سپس به چیلر جذبی باز می گردد و چرخه خنک کنندگی ادامه می یابد.

خنک کردن آب تصفیه شده

در برخی از سیستم های HVAC، آب تصفیه شده نیز باید خنک شود. آب تصفیه شده معمولاً برای مصارف صنعتی یا پزشکی استفاده می شود. آب تصفیه شده پس از گرم شدن توسط هوا، وارد برج خنک کننده می شود. در برج خنک کننده، آب با جریان هوا تماس پیدا می کند و خنک می شود. آب خنک شده سپس به سیستم مورد نظر باز می گردد.

خنک کردن آب استخرها

در سیستم های تهویه مطبوعی که از استخر استفاده می کنند، آب استخر نیز باید خنک شود. آب استخر پس از گرم شدن توسط هوا، وارد برج خنک کننده می شود. در برج خنک کننده، آب با جریان هوا تماس پیدا می کند و خنک می شود. آب خنک شده سپس به استخر باز می گردد.

خنک کردن آب دیگ های بخار

در سیستم های گرمایشی که از دیگ های بخار استفاده می کنند، آب دیگ بخار نیز باید خنک شود. آب دیگ بخار پس از گرم شدن توسط هوا، وارد برج خنک کننده می شود. در برج خنک کننده، آب با جریان هوا تماس پیدا می کند و خنک می شود. آب خنک شده سپس به دیگ بخار باز می گردد.

با توجه به کاربردهای گسترده برج های خنک کننده جریان مخالف در سیستم های HVAC، می توان گفت که این دستگاه ها یکی از اجزای ضروری این سیستم ها هستند.

تحریریه اخبار ما

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا