سلامت

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این دیدار با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش برگزار شد.

وزارت بهداشت همچنین با ارائه گزارشی از روند انتشار سویه های جدید Omicron در جهان تاکید کرد: با توجه به رفتار ویروس Omicron در کشورهای مختلف و گروه های سنی مختلف، اعمال دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با واکسیناسیون به ویژه دوز سوم مورد نیاز است.

در ادامه بیان شد که با توجه به روند افزایش و همچنین دوره واکسیناسیون در کشور، شیوع سویه جدید Omicron در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گزارشی از فضای رسانه ای در خصوص شیوع تاج در کشور ارائه کرد و اعضای این گردهمایی بر ضرورت تبیین دستاوردهای مردم کشورمان در پیشگیری از شیوع ویروس تاج گذاری تاکید کردند. به خصوص سویه Omicron.

در ادامه این جلسه، مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا