اقتصادی

خبرسازی کذب درباره حضور نیروهای امنیتی چین در پروژه‌های نفتی ایران

وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد: در روزهای اخیر شایعه حضور 5 هزار نیروی امنیتی چینی که در حاشیه پروژه های نفت و گاز شرکت های چینی حضور خواهند داشت، تجدید شده است.

به گزارش اخبار ما، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه ای اعلام کرد: این خبر ناشیانه پیش از این توسط بازرگانان حامی دولت مطرح و تکذیب شده بود و این بار به نقل از منابع رسانه ای نفت و گاز انگلیس منتشر شد. «برخی جریان ها با اینکه می دانند این گونه شایعات کذب است اما با اهداف خاصی به این خبر دامن می زنند.
وزارت نفت با تکذیب چنین اخباری، انتشار چنین شایعاتی را بی ارتباط با موفقیت های ماه های اخیر در زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری و همچنین افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران با توافق با خریداران خارجی دانست. نفت ایران
این شایعات و شایعات مشابه ابتدا توسط برخی کشورهای سلطه گر برای از بین بردن روابط ایران با سایر نقاط جهان و سپس جریاناتی که پیش از این ادعا می کردند کشور قادر به ادامه توسعه بدون پذیرش بی چون و چرای خواسته های ظالمانه غرب نیست، مطرح شد. ، از درون ضرب می شود. زمین.

توطئه گران و مروج این شایعات، ضمن تلاش برای سلاخی منافع ملی برای منافع شخصی و فعلی، تلاش می کنند موفقیت دولت در جذب سرمایه گذاری و افزایش صادرات نفت را با موارد ساختگی و موهومی مانند پذیرش 5000 نیروی امنیتی چین مرتبط کنند.

همچنین ممکن است هدف از انتشار این شایعات، وادار کردن دولت به افشای بخشی از اقدامات و برنامه های خود برای افزایش صادرات نفت باشد که البته وزارت نفت در راستای منافع ملی کشور هرگز این موضوع را افشا نخواهد کرد. . راه های خنثی سازی تحریم ها، اما نتیجه افزایش چشمگیر صادرات نفت نسبت به دوره قبل و بازگشت منابع ارزی آن در کاهش تدریجی قیمت ارز نمایان شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا