نقشه فونداسیون برج نوری

  • عمومی

    مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته برج نوری چیست ؟

    مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته برج نوری اشاره می کنیم: حفر چاله: اولین مرحله در اجرای فونداسیون پیش ساخته برج نوری، حفر چاله است. عمق چاله، باید متناسب با نوع فونداسیون انتخاب شده باشد. نصب فونداسیون پیش ساخته: پس از حفر چاله، فونداسیون پیش ساخته باید در چاله قرار گیرد. فونداسیون پیش ساخته، باید با دقت در جای خود قرار گیرد. پر کردن چاله: پس از قرار گرفتن فونداسیون پیش ساخته در چاله، چاله باید با بتن پر شود. بتن ریزی فونداسیون، باید با دقت انجام شود تا از استحکام و مقاومت کافی برخوردار باشد. در هنگام اجرای فونداسیون پیش ساخته برج نوری، باید نکات ایمنی زیر را رعایت کرد: استفاده از تجهیزات ایمنی: استفاده از تجهیزات ایمنی، مانند کلاه ایمنی، عینک ایمنی و کفش ایمنی، ضروری است. رعایت اصول ایمنی حفر چاله: حفر چاله باید با دقت انجام شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود. رعایت اصول ایمنی بتن ریزی: بتن ریزی باید با دقت انجام شود تا از استحکام و مقاومت کافی برخوردار باشد. فونداسیون پیش ساخته برج نوری، باید به صورت دوره ای بازرسی شود تا از سلامت و استحکام آن اطمینان حاصل شود. بازرسی فونداسیون پیش ساخته برج نوری، باید توسط افراد متخصص انجام شود. …

دکمه بازگشت به بالا